🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#بوی_ماه_مهر
✅نصب المان کیف و کتاب و مدرسه در آستانه بازگشایی مدارس- میدان امام خمینی(ره)

? جواد سالاری

◀️ روابط عمومی شهرداری طبس