🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تابلوی اداری با آرم رسمی

? تابلو اداری «شهرداری طبس» در آغاز سال جدید؛ نوسازی شد.

? لگوی (نشان اداری) رسمی شهرداری طبس که دارای نمادهای خوشه‌های نخل؛ عمارت باغ گلشن و پلیکان است؛ برای اولین مرتبه پس از تایید رسمی، روی تابلو نصب شده است.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس