🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? روزهایی که کشور و به تبع آن شهرستان با نوپدیده منحوس کرونا درگیر است؛ شهرداری طبس ضمن مقابله با این بیماری و ضدعفونی معابر شهری، عمران و توسعه را متوقف نکرده است.

✍️ در باغ‌گلشن، پیاده‌روهای خاکی خشت‌فرش می‌شود و سرویس بهداشتی آن نیز دردست تعمیر است و محل عبور معلولان نیز بین قسمت پایین و بالای باغ گلشن درحال احداث می‌باشد.

? مهندس بهارستانی شهردار طبس عصر سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۹۹ درحاشیه بازدید از باغ گلشن گفت: رعایت نکات بهداشتی و پیاده‌سازی طرح فاصله گذاری اجتماعی اولین دستور کار شهرداری می‌باشد اما در فرصت پیش آمده و عدم تردد در برخی اماکن و معابر می‌شود طرح‌های عمرانی را با سرعت و دقت بیشتری پیش برد که باغ‌گلشن از همین نوع پروژه‌ها می‌باشد.