🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? بهسازی آسفالت معابر شهری طبس؛ پس از ۲۰ سال انتظار به ۲۴ متری شهید باهنر رسید.

? شهردار طبس در حاشیه اجرای این طرح گفت بر اساس نگاه متوازن شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری و باور به توسعه عدالت محور محلات شهری؛ بلوار ۲۴ متری شهید باهنر با توجه به فرسایش آسفالت در ۲۰ سال گذشته؛ تحت پوشش روکش قرار می‌گیرد.

? مهندس #محمد_نصیری افزود: شهرداری طبس با بسیج همه امکانات و جذب تعامل دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بومی برای تغییر چهره شهری و استقبال مطلوب از نوروز شایسته و مسافران بهاری ۱۴۰۱ اهتمام جدی دارد.

? در حاشیه این بازدید مهندس محمدجواد راستینه؛ آقای رسول عراقی و آقای سید مجتبی حقانی اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر طبس حضور داشتند.

✍️  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس