🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

دیدار مهندس بهارستانی شهردار، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر طبس با ریاست دادگستری

و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بمناسبت هفته قوه قضائیه