🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

⭕️ مراسم رونمایی از تابلو بلوار #پروفسور_حسین_صدقی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس