🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

⭕️ مراسم رونمایی از تابلو بلوار #پروفسور_حسین_صدقی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس