🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مراسم رونمایی از تابلو بلوار پروفسور صدقی با حضور #روسای_ادارت شهرداری طبس،

#ریاست و #اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، #خلیلی معاون فرماندار ویژه و جمعی از #مسئولین_ادارات، نیروهای #انتظامی و حضور #خانواده ها و بویژه #همسر و #دختر آن مرحوم برگزار گردید.
مهندس #بهارستانی که در این مراسم حضور نداشت بعلت جلسه فوری در معیت معاونت استاندار و فرماندار ویژه طبس به بیرجند سفر نموده بود.

⭐️ این بلوار در ضلع شرقی مجتمع توریستی واقع شده است.
♦️ پروفسور حسین صدقی از مفاخر طبس و پدر علم هیدرولوژی ایران است که آذرماه سال گذشته دار فانی را وداع گفت.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس