🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

❇️ نصب پایه چراغ در بلوار #شهدا توسط واحد تاسیسات شهری شهرداری طبس

?شبانی

✍️روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار