🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅مامورین شهرداری در حال روشن کردن چراغ های نفتی جهت ایجاد روشنایی معابر شهر طبس

در این تصویر یخچال معروف طبس دیده میشود

? آقای عبدالحسین اخوان طبسی

شبکه خبری شهرداری طبس