🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ کشتارگاه دام شهرداری طبس امروز شنبه ۱۷ آذرماه ۹۷ با انعقاد قراردادی به بخش خصوصی واگذار شد.

♻️ خانم حسین‌پور رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر و مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری از انجام تحویل تحول کشتارگاه بازديد کردند.

? تحويل كشتارگاه به بخش خصوصي توسط مهندس عصاری مسئول امور قراردادها و مهندس نجارباشی انباردار و آقای سنگکی مسئول خدمات شهری شهرداری طبس انجام شد.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس