🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅شهرداری طبس در نظر دارد موارد ذیل را برون سپاری کرده و به بخش خصوصی واگذار نماید.

1⃣ جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

2⃣ واگذاری واحدهای تجاری پارک شهرک گلشن

3⃣ واگذاری بازارچه دائمی میدان آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم

?لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری طبس مراجعه نمایند

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس