🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مصوبات جلسه گراف اداره خدمات و ایمنی شهری مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

? مقرر گردید به جهت اهمیت موضوع و برنامه ریزی صحیح، مسئولین کلیه واحدها و نمایندگان شرکتها راس ساعت ۸/۱۵ دقیقه صبح هر روز جهت برنامه‌ریزی و گزارش کار، در محل سالن جلسات حضور بهم رسانند.

? مقررگردیده مسئولین کلیه واحدها گزارشی از بازدیدی که از شهرداری مشهد انجام گردید به همراه نظرات و پیشنهادات به این اداره ارائه نمایند.

? مقرر گردید یک تیم آنکال به همراه یک دستگاه نیسان کمپرسی، دو نفر نیرو یکی از فضای سبز و یک نفر از خدمات شهری به صورت شبانه روزی آماده باش باشند.

? مقرر گردید واحد بازرسی و خدمات شهری نسبت به ساماندهی و انتقال میوه فروشان سیار سطح شهر به محل بازارچه اقدام نماید.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس