🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه بررسی تناژ، مساحت و مبلغ انجام کار، و زمانبندی آسفالت معابر شهری با حضور آقای هاشمی_ نائب رئیس شورای اسلامی شهر در اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس

این جلسه با حضور مدیرعامل و کارشناسان شرکت عمرانی پیوندسازان و مهندس مرتضوی رئیس و کارشناسان اداره عمران و شهرسازی و آقای واحدیان مدیر امور مالی شهرداری طبس برگزار شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس