🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، همزمان با ۲۲ اسفند روز بزرگداشت مقام شهید؛ بلوار حدفاصل میدان شهدا و میدان آیت الله واعظ طبسی توسط شهرداری طبس به نام بلوار شهدا نامگذاری شد.

در بلوار صدمتری شهدا از سالیان گذشته تعداد 14 سکوی یادمان شهید مزین به تمثال شهدای شهرستان نصب شده است.