🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ بازدید گروهی شهرداری و شورای اسلامی شهر، اداره اوقاف، میراث فرهنگی و پیمانکار فضای سبز شهرداری از باغ گلشن به منظور بررسی وضعیت

? شهردار طبس بر همکاری و تعامل سه جانبه تاکید کرد‌

 

تازه ترین اخبار