🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ #شهردار_طبس در حاشیه مراسم بازساری #واقعه_غدیر در اردوگاه قدس طبس درمصاحبه خود با #طبس_نیوز گفت:

آنچه انسان در بصر و با چشم خود می بیند، با آنچه که در کتاب ها و کلاس درس میخواند و می شنود بسیار متفاوت است. و دیدن یک واقعه، انسان رابه #کمال_ایمان و #اعتقادی خودش می رساند.
نمایشی که با #همکاری ارگان ها و ادارت شهرستان به نحو احسن در طبس برگزار شد ، جای #تقدیر و #تشکر را دارد و از تمامی دست اندرکاران ، بویژه #حوزه_مقاوت_بسیج_سپاه و جناب سرهنگ #فرحبخش و کسانی که در اجرای این نمایش همکاری کردند ، تقدیر و تشکر میکنم.

#مهندس_بهارستانی افزود: بسیار برنامه خوب و #آموزنده_ای بود ، هرچند کوتاه (حدود۲ساعت) اما یک #تاریخ_چندصدساله را به نمایش، و برای مردم بازسازی کرد.

⏱۲۹ مرداد ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس