🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از گزارش روزانه عملکرد واحد بازرسی و اجرائیات شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310