🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید میدانی اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها از پرونده های ساخت وساز ارجاعی به کمیسیون

◀️ گل محمدی رئیس دادگستری و عضو کمیسیون ماده صد با تاکید بر جلوگیری از تخلفات ساختمانی گفت: مهندسین ناظر و بازرسین شهرداری باید نظارت خود را قوی تر کنند تا حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون کاهش یابد.