🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ بازدید #شهردار از تاسیسات و پروژه های شهرداری :

♦️شهردار طبس خواستار تسریع در شروع عملیاتی بهسازی میدان معلم
♦️ بازدید ازمحل دفن زباله وتاکید بر تفکیک زباله از مبدا اجرای طرح پسماند با حفظ شرایط ومقررات بهداشتی
♦️ در خواست ایجاد ترانشه به صورت مرتب و موازی و دفع مستمر زباله ها
♦️بازدید از روند بهسازی و رنگ آمیزی کارخانه آسفالت و خواستار تسریع در ایجاد فضای سبز اطراف کارخانه

❇️ در خاتمه نیز از پیگیری مداوم ریاست اداره عمران و توسعه شهری و نیروهای کارخانه آسفالت تشکر وقدردانی نمود…

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس