🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

بازدید میدانی امام جمعه طبس در معیت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

از پروژه های در حال اجرای شهرداری طبس و مشارکت ایشان در غرس نهال 

 

تازه ترین اخبار