🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، مجید بهارستانی یزدی شهردار طبس به منظور گفتگو و تبادل نظر در مورد مسائل اجتماعی و استفاده از ظرفیت نادمین در پروژه های شهرداری، با حسین پور رئیس اداره زندان طبس دیدار و گفتگو کرد.

شهردار طبس در پایان این نشست از قسمت های مختلف اداره زندان دیدن کرد.