🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

IMG 4502

IMG 4502

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، مجید بهارستانی با همراهی محمود امینی رئیس شورای اسلامی شهر و سید علی هاشمی نایب رئیس شورا به منظور بررسی وضعیت خدمات رسانی از پلی کلینیک تامین اجتماعی بازدید کردند. این مرکز درمانی اخیرا از محل سابق خود در بلوار شکیبی به ساختمان جدید واقع در بلوار شهدای گمنام (ابتدای جاده خرو) منتقل شده است.

 پلی کلینیک تامین اجتماعی طبس در زمینی به مساحت 41 هزار و 800 متر مربع و زیربنای 2 هزار و 900 متر مربع ساخته شده و در آن خدمات آزمایشگاه، رادیولوژی، تزریقات و پانسمان ارائه می شود.

این مجموعه دارای داروخانه و درمانگاه مامایی بوده و یکصد میلیارد ریال برای ساختمان و 50 میلیارد ریال هم برای تجهیزات آن هزینه شده است.

خدمات قابل ارائه در این پلی کلینیک به شرح ذیل است:

پزشک عمومی، دندانپزشکی و واحدهای پاراکلینیکی ، رادیولوژی، آزمایشگاه، مامایی و تنظیم خانواده، تزریقات و پانسمان و الکتروکاردیوگرافی و اسپیرومتری

 

[carousel source=”directory: images/news/1397/mehr/clinic” limit=”20″ title=”no” title_link=”no” intro_text=”no” hoverpause=”no”]