🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

❇️ بازدید مهندس #بهارستانی از پارک کودک و تاکید بر نگهداری و رسیدگی بهتر

فضای سبز و حیوانات نگهداری شده در پارک

✍️روابط عمومی شهرداری طبس