🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅بازدید شبانه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر طبس از پروژه پاساژ طبسیان

? در این بازدید مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی، قیصری مسئول روابط عمومی و محمدی سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری، بهارستانی و امینی را همراهی کردند.

? شهردار طبس با تاکید بر کیفیت اجرای کار از پیمانکار خواست پروژه را هر چه سریعتر تکمیل نماید.

? امینی رئیس شورای اسلامی شهر، تکمیل این پروژه و اجرای طرح بازآفرینی شهری را موجب درآمدزایی برای شهرداری دانست و افزود: همه شهروندان و بازاریان از اجرای این پروژه منتفع خواهند شد.

?پیمانکار پروژه با اشاره به نوع طراحی و ساخت این پاساژ گفت: این پروژه با توجه به داشتن فضای باز و بسته در کنار هم در خراسان جنوبی بی نظیر است.