🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#بازدید_از_پروژه_ها

❇️ #مهندس_بهارستانی و #مهندس_مرتضوی از روند اقدامات و پروژه های در حال اجرای شهرداری بازدید کرد.

? بازدید روند اجرای رواق های میدان امام
? آسفالت خیابان ورودی شرکت گاز
? روند اجرا و فضاسازی پاساژ طبسیان
? بازدید از روند زیرسازی بلوار شهدای منا
? بایگانی الکترونیکی پرونده های شهرسازی

⏰ مورخ ۱۹ مرداد ۹۸
✍️روابط عمومی شهرداری طبس