🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ #مهندس_بهارستانی و #آقای_امینی ریاست محترم شورای اسلامی شهر بهمراه چندتن از مسئولین شهرداری طبس پاسخگوی خبرنگاران در حین بازدید از پروژه های درحال اجرای شهرداری شدند.

❇️ این دیدار و بازدیدها بمناسبت #روز_خبرنگار و پاسداشت آن برگزار گردید.

⏰ مورخ ۱۹ مرداد ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس