🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از پروژه دیوار کشی چاه های سپتیک کشتارگاه و پروژه تسطیح زمین های موسوم به چهچهه واقع در حدفاصل بلوار شهدای منا و شهرک شهید صدوقی

? دیوارکشی سپتیک کشتارگاه به منظور جلوگیری از ورود حیوانات وحشی و سگ های ولگرد صورت می گیرد.