🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ بازدید مهندس بهارستانی و همراهان از هیئت صاحب الزمانی طبس به منظور عرض خداقوت و بررسی وضعیت موجود

?امیری- روابط عمومی شهرداری طبس