🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

✅ بازدید مهندس بهارستانی و همراهان از هیئت صاحب الزمانی طبس به منظور عرض خداقوت و بررسی وضعیت موجود

?امیری- روابط عمومی شهرداری طبس