🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ سرکشی شهردار طبس، نائب رئیس شورای شهر و مسئولین واحدها از هیئت امام حسن مجتبی(ع) به منظور خدمات رسانی بهتر در ایام محرم.

?روح الله امیری