🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ سرکشی شهردار طبس، نائب رئیس شورای شهر و مسئولین واحدها از هیئت امام حسن مجتبی(ع) به منظور خدمات رسانی بهتر در ایام محرم.

?روح الله امیری