🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ سرکشی شهردار، اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری از هیئت فاطمی پایین محله

?روح الله امیری