🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ سرکشی شهردار و همراهان در معیت نائب رئیس شورای شهر از هیئت صاحب الزمانی دیهشک به منظور عرض خداقوت و همکاری

در مراسمات

?روح الله امیری