🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ سرکشی مهندس بهارستانی و مسئولین دوایر شهرداری از هیئت چهارده معصوم(ع) و گفتگو با هیات امنا

? روابط عمومی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار