🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی وزارت ارشاد از محل سینمای قدیم طبس.

?رمضانعلی حیدری خلیلی در این بازدید از احداث سالن سینما با مشارکت شهرداری خبر داد و افزود: تلاش می کنیم تفاهم نامه را در اسرع وقت تهیه نموده و تا پایان سال پروژه را به پایان برسانیم.

? به گفته حیدری خلیلی، پردیس سینمای امید در ۲۰ شهر فاقد سالن سینما از ۲۰ استان کشور احداث می شود که در خراسان جنوبی این ظرفیت به طبس اختصاص می یابد.