🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

بازدید دوره ای مهندس بهارستانی از ماشین آلات حوزه مدیریت شهری

? مهندس بهارستانی به منظور آماده بکار بودن ماشین‌آلات در دوره‌هایی متوالی از خودروهای سنگین شهرداری با حضور کارشناس متخصص بازدید می‌کند.

? در بازدید اخیر شهردار طبس، آقای محمود سنگکی مسئول موتوری شهرداری نیز حضور داشت.

? به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس در ۳ سال گذشته هزینه هنگفتی برای سلامت خودروهای سنگین و راه‌سازی شهرداری پرداخت شده و البته همین حساسیت در آماده بکاری ماشین‌آلات؛ موجب شده تا هزینه‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی کاهش یابد.

? گفتنی است؛ سال ۹۶ عمده ماشین‌آلات سنگین شهرداری از رده کار خارج شده بود و در پروژه‌های عمرانی از خودروهای امانی یا پیمانکاری استفاده می‌گردید که در ۶ ماه دوم آن سال تمامی خودروها با دلسوزی شهردار و همکاران شهرداری به مدار کار برگشت.