🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅بازدید اعضای شورای اسلامی شهر طبس از پروژه های در حال اجرای شبکه بهداشت و درمان در محوطه بیمارستان

◀️ این بازدید با حضور دکتر گازرانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان طبس صورت گرفت‌.

? روابط عمومی شهرداری طبس