🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

🛎🛎حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس در شهرداری و نظارت بر مراحل تکمیل مرکز مانیتورینگ شهری در راستای تقویت زیرساخت های امنیتی شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم.
✅ در این بازدید که با همراهی مدیران و کارشناسان امنیتی شهرستان صورت گرفت هماهنگی های لازم جهت بهره برداری سریعتر این زیرساخت مهم شهری صورت گرفت.
🎁در حاشیه این دیدار دادستان عمومی و انقلاب طبس و همراهان با حضور در دفتر کار سرپرست شهرداری، ضمن اشاره به اقدامات جهادی و ارزشمند مهندس معمارزاده در دوران سرپرستی شهرداری طبس و تقدیر از کارنامه موفق وی ،برای ایشان در سمت جدید در شهرداری بخش دستگردان آرزوی موفقیت نمودند.