🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جلسه بررسی طرح بازآفرینی شهری و‌ احیاء بافت تاریخی شهر طبس با رویکرد توسعه زیرساخت‌های گردشگری برگزار شد.

آقای امینی‌رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بیان دیدگاه‌های خود بر تسریع در مطالعات طرح تاکید کردند.

مشاور طرح‌های بازآفرینی‌شهری نیز در این‌جلسه تخصصی؛ درباره چگونگی اجرای طرح مطالبی ارائه کرد.

با این طرح بافت مرکزی شهر‌ طبس دچار تحولی محسوس خواهد شد و قلب تجاری شهر بعنوان یک زیرساخت جذب توریسم‌ طراحی می‌شود.

مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و‌ مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی‌شهری و کارشناسان عمران‌و شهرسازی شهرداری طبس نیز در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را بیان‌کردند.