🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? ایستگاه صلواتی در محل #نمازجمعه امروز بمناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر توسط شهرداری طبس با مشارکت اداره #اوقاف و امور خیریه طبس و #دبیرخانه_ستاد امر‌به معروف و نهی از منکر طبس

✍️ روابط عمومی شهرداری طبس