🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، اولین جلسه کارگروه زیباسازی نوروزی با دستور كار بحث و تبادل نظر در خصوص المان هاي نوروزي سال 97 با حضور شهردار، مسئولين واحدهای اجرایی شهرداری، مشاورین فرهنگي و تعدادي از هنرمندان مدعو برگزار شد.

مهندس بهارستاني در ابتداری جلسه با اشاره به نزديك شدن به ايام پاياني سال، موضوع زيباسازي و ساماندهي فضاي شهري را داراي اهميت زياد دانست و از جمع حاضر خواست به نحوي برنامه ريزي گردد كه فضاسازي نوروزي با استفاده از امكانات داخلي و توانمندي هنرمندان بومي و رعايت صرفه و صلاح شهرداري، بهتر و زيباتر از سالهاي قبل انجام شود.

در ادامه گزارشي از اقدامات نوروزي شهرداري در سال هاي گذشته توسط دبير جلسه ارائه شد و پس از گفتگو و تبادل نظر اعضا، موارد ذيل به تصويب رسيد:

 مقرر شد به منظور بزرگداشت ياد و خاطره زلزله زدگان، المان يادبود زلزله طراحي و ساخته شود.

 مقرر شد با توجه به تردد مسافرين از محل ترمينال مسافربري، فضاسازي مناسب در ورودي پايانه صورت گيرد.

 مقرر شد ورودي هاي شهر بطور ويژه ساماندهي و زيباسازي شود. 

مقرر شد المان هاي نوروزي سالهاي قبل، به منظور استفاده مجدد، ساماندهي و بازسازي شود.

مقرر شد به منظور زيباسازي و بازپيرايي فضاي سبز شهري، شاخ و برگ زائد درختان در معابر عمومي هرس و اصلاح
شود.