🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس؛ آقای رسول عراقی رئیس و مهندس محمد جواد راستینه نایب رئیس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس محمد نصیری شهرداری طبس و عباس زمانی رئیس شبکه بهداشت درمان شهرستان طبس ظهر شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۱ از با حضور در بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی از پایگاه اورژانس هوایی طبس بازدید کردند.

?آقای رسول عراقی در این بازدید گفت: استقرار پایگاه اورژانس هوایی در شهرستانی که هم وسعت زیاد مسافتی شهر ها و بخش ها و هم چون به عنوان بهشت زمین شناسی ایران و قطب معادن زغالسنگ کشور است و از طرفی حادثه خیز بودن منطقه آر اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

?رئیس شورای اسلامی شهر گفت: تحقق این زیرساخت حیاتی مرهون تلاش های افراد زیادی در گذشته و حال است که با توجه به ماموریت های ارزشمندی که در دوره استقرار آن در شهرستان شاهد آن بودیم هرچه بیشتر لمس میکنیم که چه نعمت بزرگی را در طبس داریم.

? در این بازدید همچنین از آشیانه و محل فرماندهی پایگاه اورژانس بازدید و در جریان امور جاری و زیرساختی پایگاه قرار گرفتند.