🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مرحله سوم تکمیلی طرح کمک مومنانه بمناسبت گرامیداشت #هفته_بسیج با حضور مهندس #بهارستانی و #سرگرد_باقری فرماندهی حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی طبس به جمعی از کارگران بسیجی اهدا گردید.

✍️شبانی