🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ گزارشی از پروژه های شهرداری طبس:

◀️ اجرای عملیات مرمت آسفالت خیابان نواب

◀️ اجرای زیرسازی بلوار شهدای منا

◀️ حمل نخاله های پروژه بهسازی رواقها

◀️ ادامه عملیات بهسازی رواقهای خیابان نواب و جوشکاری کتیبه سردرب مغازه ها

◀️ اجرای استخر گلخانه و عملیات شفته آهکی

? محسن عابدزاده