🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی در ابلاغی آقای علی شبانی را به عنوان مسئول امور ورزشی فرهنگی شهرداری طبس منصوب کرد.

در ابلاغ شهردار طبس خطاب به شبانی آمده است: امید است جهت استفاده بهتر پرسنل از امکانات ورزشی شهرستان و توسعه ی ورزشی شهرداری طبس موفق باشید.

علی شبانی که در پست سازمانی کارشناس فرهنگی شهرداری طبس قرار دارد، پیش از این به مدت ۳ سال عهده‌دار امور ورزشی شهرداری بوده است و اکنون نیز با توجه به تجارب گذشته و توانمندی‌های ورزشی، مجدد در این حوزه منصوب گردید.

شهردار طبس همچنین از فعالیت‌های آقای مصطفی اسلامی در امور ورزشی شهرداری طبس در یک سال گذشته قدردانی کرد.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس