🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

خانم سیده سمیه افشار ایمانی به عنوان مسئول امور مالی سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه منصوب شد.

افشار ایمانی همچنین دبیر کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری طبس نیز می باشد و مدیریت مالی شهرداری طبس را در رزومه کاری خود دارد.

پیش از این آقای قاسم نجفی ذی‌حساب شهرداری طبس عهده‌دار این مسئولیت بود.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس