🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ آقای سید ابوالفضل حقانی بعنوان مدیریت سامانه ۱۳۷ مدیریت شهری، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شهرداری طبس منصوب شد.

? در ابلاغ مهندس بهارستانی شهردار طبس خطاب به حقانی آمده است: به توجه به شناخت و توانایی شما این مدیریت را به جنابعالی محول می‌نمایم و به توجه به توانایی در حوزه خبر ، شایسته است نسبت به نشر عملکرد شهرداری اقدام نمایید.

? آقای حقانی پیش از این بعنوان، مسئول پیگیری‌های ویژه و مسئول دفتر شهردار و نیز مدیر روابط عمومی شهرداری طبس انجام وظیفه کرده و اکنون مدیر روابط عمومی خانه کارگر تشکیلات طبس و هیئت ورزش کارگری شهرستان است.

? گفتنی است؛ شورای اسلامی شهر و شهردار طبس با راه‌اندازی سامانه ۱۳۷ و انتصاب کارشناس به منظور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ پیگیر پیاده‌سازی حقوق شهروندی، تسهیل در امور شهری و مطالبات قانونی مردم، تکریم شهروندان و بهبود عملکرد کارکنان در راستای رضایتمندی مردمی در حوزه‌های مختلف می‌باشد.