🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅جلسه انتخابات هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی مسکن شهرداری طبس در محل سالن هلال احمر

اسامی منتخبین به شرح ذیل می باشد:
– حمیدرضا جعفریان
– قاسم نجفی
– محمد آذرنیا
– موسی کریم پور
– محمود عصاری