🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس نباتی مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی و معاونین و بهمراه مهندس بهارستانی شهردار طبس از بلوار درحال احداث شهدای منا بازدید کردند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با توجه به کاهش شدید سهم شهرداری طبس از مالیات بر ارزش افزوده در طرح تقسیم درآمد حاصل از مالیات؛ درباره تامین قسمتی از اعتبار بلوار شهدای منا قول مساعد داد.

امید است با نگاه مثبت مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی، معاونین وی و مدیران شهرستانی این سیستم روزهای بهتری در انتظار مدیریت شهری طبس برای انجام پروژه‌های عمرانی باشد.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس