🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

چه چیز غیر از #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر میتواند مرهمی باشد برای دو دست بریده ی #عباس (ع) ?

دبیرخانه ستاد امربه معروف و نهی از منکر
✍️ امور فرهنگی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار