🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅بازدید شهردار و رئیس شورا و اعضاء شورای اسلامی شهر به اتفاق جمعی از کارکنان شهرداری طبس از آموزشگاه روزبه جوان به مناسبت آغاز سال تحصیلی

با توجه به برنامه ریزی جهت تشکیل ستاد #استقبال_از_نوروز مقرر گردید با استقرار کارگاه تاسیسات و جوشکاری نسبت به ساخت #المانهای_نوروزی و همچنین تهیه #صندلی_پارکی با همکاری دانش آموزان هنرستان اقدام گردد

#شهرداری_طبس
#شورای_اسلامی_طبس
#هنرستان_روزبه_جوان