🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

✅ بازدید شهردار و همراهان از کارگاه ساخت المان های نوروزی (ایده سازان) واقع در مجتمع ساماندهی مشاغل و پروژه احداث سازه خشت و گلی در پارک خندق

? در این بازدید رئیس اداره عمران و شهرسازی، رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری، مسئول حراست، مسئول تاسیسات و موتوری، مسئول پیگیری های ویژه و دبیر کارگروه زیباسازی نوروزی شهرداری حضور داشتند.

? این بازدید به منظور بررسی میزان پیشرفت امور و رفع نواقص احتمالی صورت گرفت.